Uchwała nr 106/10/2022

92

Uchwała nr 106/10/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 14 października 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Szachów Korespondencyjnych

Zarząd PZSzach postanowił powołać Komisję Szachów Korespondencyjnych w składzie:

  1. Mariusz Wojnar – przewodniczący oraz delegat Polski do ICCF
  2. Wojciech Krzyżanowski, Rafael Pierzak – członkowie

W głosowaniu udział wzięło 10 członków Zarządu, oddano 10 głosów za.