Uchwała nr 104/10/2022

75

Uchwała nr 104/10/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 07 października 2022 r.
w sprawie nadania Srebrnej Odznaki Honorowej PZSzach p. Krzysztofowi Janickiemu

Zarząd PZSzach postanawia o nadaniu Srebrnej Odznaki Honorowej PZSzach p. Krzysztofowi Janickiemu.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, oddano 9 głosów za.