Uchwała nr 99/10/2022

73

Uchwała nr 99/10/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie powołań do Komisji Rozwiązywania Zadań Szachowych

Zarząd PZSzach postanawia powołać do Komisji Rozwiązywania Zadań Szachowych (solvingu) następujące osoby:

Piotr Górski – przewodniczący

Piotr Murdzia, Paweł Stawarz – członkowie

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, oddano 9 głosów za.