Uchwała nr 102/10/2022

130

Uchwała nr 102/10/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 05 października 2022 r.
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Młodzieżowej

Zarząd PZSzach postanowił powołać kol. Marcina Tabołę na Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 7 głosów za, 1 wstrzymujący.