Uchwała nr 101/10/2022

62

Uchwała nr 101/10/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 05 października 2022 r.
w sprawie nadania Srebrnej Odznaki Honorowej PZSzach p. Edwardowi Anglartowi

Zarząd PZSzach postanawia o nadaniu Srebrnej Odznaki Honorowej PZSzach p. Edwardowi Anglartowi.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, oddano 9 głosów za.