Uchwała nr 100/10/2022

74

Uchwała nr 100/10/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 05 października 2022 r.
w sprawie powołań do Komisji Kompozycji Szachowej

Zarząd PZSzach postanawia powołać do Komisji Kompozycji Szachowej następujące osoby:

GMI Waldemar Tura – przewodniczący

GMI Piotr Murdzia, Stefan Parzuch, GMI Jan Rusinek, IM Bogusz Piliczewski – członkowie

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, oddano 9 głosów za.