Uchwała nr 74a/08/2022

48

Uchwała nr 74a/08/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 4 sierpnia 2022 r.
w sprawie opłat za MP w szachach błyskawicznych

Zarząd PZSzach postanowił o przekazaniu 100% wpisowego na MP w szachach błyskawicznych w roku 2022 organizatorom – Fundacji Jaćwież. 

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za.

Nie głosowali: Kamila Kałużna, Krzysztof Góra, Szymon Pieczewski