Uchwała nr 95/09/2022

94

Uchwała nr 95/09/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie powołań do Komisji ds. Sportu Osób Niepełnosprawnych

Zarząd PZSzach postanawia powołać do Komisji ds. Sportu Osób Niepełnosprawnych następujące osoby:

Piotr Dukaczewski – przewodniczący

Artur Jakubiec – wiceprzewodniczący

Ewa Kaźmierczak – członek

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za.