Uchwała nr 94/09/2022

178

Uchwała nr 94/09/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie przyjęcia składu Komisji Etyki

Zarząd PZSzach postanawia powołać do Komisji Etyki następujące osoby:

Janusz Augustowski – przewodniczący

Marek Uściński – wiceprzewodniczący

Janusz Sieczkowski – członek

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, oddano 9 głosów za.