Uchwała nr 93/09/2022

113

Uchwała nr 93/09/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 września 2022 r.
w sprawie przyjęcia klubu Roszada Przemyśl (PK)

Zarząd PZSzach postanawia przyjąć klub Roszada Przemyśl (PK) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.