Uchwała nr 92/09/2022

54

Uchwała nr 92/09/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 września 2022 r.
w sprawie przyjęcia klubu Stermik Pruszków (MA)

Zarząd PZSzach postanawia przyjąć klub Sternik Pruszków (MA) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.