Uchwała nr 91/09/2022

122

Uchwała nr 91/09/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 września 2022 r.
w sprawie przyjęcia składu Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu

Zarząd PZSzach postanawia przyjąć skład Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu:

Ryszard Królikowski – przewodniczący

Michał Wejsig, Krzysztof Skiba – członkowie

W głosowaniu udział wzięło 10 członków Zarządu, oddano 10 głosów za.