Uchwała nr 90/09/2022

77

Uchwała nr 90/09/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 września 2022 r.
w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Zarządu PZSzach

Zarząd PZSzach postanawia przyjąć nowy Regulamin Zarządu PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, oddano 9 głosów za.