Uchwała nr 86/09/2022

58

Uchwała nr 86/09/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 14 września 2022 r.
w sprawie przyjęcia klubu KS Szacholandia Warszawa (MA)

Zarząd PZSzach postanawia przyjąć klub sportowy Szacholandia (MA) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Łukasz Turlej, Robert Siekanka.