Uchwała nr 84/09/2022

97

Uchwała nr 84/09/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 04 września 2022 r.
w sprawie przyjęcia protokołu z zebrania Zarządu z dn. 2 lipca 2022 r.

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć protokół z zebrania Zarządu z dn. 2 lipca 2022 r.

  W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 6 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Łukasz Turlej, Kamila Kałużna, Robert Siekanka.