Uchwała nr 83/09/2022

59

Uchwała nr 83/09/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 02 września 2022 r.
w sprawie przyjęcia klubu Fundacja Akademii Sportu Stomil Olsztyn (WM)

Zarząd PZSzach postanawia przyjąć klub Fundacja Akademii Sportu Stomil Olsztyn (WM) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Kamila Kałużna.