Uchwała nr 82/09/2022

54

Uchwała nr 82/09/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 01 września 2022 r.
w sprawie przyjęcia klubu Miasto Sportu (SL)

Zarząd PZSzach postanawia przyjąć klub Miasto Sportu (SL) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 6 głosów za.

Nie głosowali: Artur Jakubiec, Anna Mrozińska, Krzysztof Góra, Łukasz Turlej.