Uchwała nr 80/09/2022

80

Uchwała nr 80/09/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 01 września 2022 r.
w sprawie podpisania dokumentów wymaganych do sporządzenia audytu bilansu za rok 2021

Zarząd PZSzach wyznacza członkom Zarządu ostateczną datę udzielenia biegłemu rewidentowi wymaganych informacji, wyjaśnień i oświadczeń niezbędnych do sporządzenia audytu sprawozdania finansowego Związku za rok 2021

na dzień 8 września 2022 godz. 10.00.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 6 głosów za.

Nie głosowali: