Uchwała nr 78/08/2022

86

Uchwała nr 78/08/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 11 sierpnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia KSz Hetman Krynka (LU)

Zarząd PZSzach postanawia przyjąć KSz Hetman Krynka (LU) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło … członków Zarządu, oddano  … głosów za.
Nie głosowali: