Uchwała nr 77/08/2022

71

Uchwała nr 77/08/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 11 sierpnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia KS 100 Bajek w Chrzanowie (MP)

Zarząd PZSzach postanawia przyjąć KS 100 Bajek w Chrzanowie (MP) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło … członków Zarządu, oddano  … głosów za.
Nie głosowali: