Uchwała nr 76/08/2022

81

Uchwała nr 76/08/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 11 sierpnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia klubu KS Małopolskie Chess Tour (MP)

Zarząd PZSzach postanawia przyjąć klub Małopolskie Chess Tour (MP) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło … członków Zarządu, oddano  … głosów za.
Nie głosowali: