Uchwała nr 74/08/2022

124

Uchwała nr 74/08/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 1 sierpnia 2022 r.
w sprawie podwyższenia stawek za osobodzień na DMP II Liga 2022

Zarząd PZSzach postanowił wyrazić zgodę na podniesienie stawek za pobyt uczestnika DMP II Liga 2022:

* w pokoju 1-osobowym do kwoty 195 zł/osobodzień,

* w pokoju 2-osobowym do kwoty 135 zł/osobodzień. 

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 6 głosów za, 1 wstrzymujący.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Kamila Kałużna, Robert Siekanka.