Uchwała nr 73/07/2022

87

Uchwała nr 73/07/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 31 lipca 2022 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów DMP i DMP kobiet w szachach błyskawicznych

Zarząd PZSzach postanawia przyjąć:

1. Regulamin DMP w szachach błyskawicznych

2. Regulamin DMP kobiet w szachach błyskawicznych

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 6 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Kamila Kałużna, Łukasz Turlej, Robert Siekanka.