Uchwała nr 72/07/2022

190

Uchwała nr 72/07/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 29 lipca 2022 r.
w sprawie usunięcia i przywrócenia członkostwa w PZSzach

Zarząd PZSzach, po przeprowadzeniu corocznej weryfikacji realizacji przez członków Związku obowiązków statutowych, postanawia:

I. Na podstawie par. 17 ust. c Statutu PZSzach usunąć z grona członków zwyczajnych PZSzach następujące kluby:

  1. Sekcja Szachowa „Modus” Warszawa (MA)
  2. Lubelski Związek Szachowy (LU)
  3. Jarociński Klub Szachowo-Warcabowy (WP)
  4. Klub „Caissa Pion” Zielona Góra (LB)
  5. UKS „Dziewiątka” Sieradz (LD)

II. Dokonać ponownej rejestracji klubu KSz „Drakon” Lublin (LU) jako członka zwyczajnego PZSzach oraz zwolnić klub z obowiązku wniesienia opłaty rejestracyjnej.

Klub „Drakon” Lublin został skreślony z ewidencji członków zwyczajnych PZSzach w sposób prawidłowy na mocy uchwały 105/09/2021 z dnia 22 września 2021 r.  za zaległości w opłacaniu składek członkowskich. Z uwagi na pisemną prośbę klubu, ponowne zapłacenie zaległych składek, a także wieloletnią nie budzącą zastrzeżeń działalność Zarząd PZSzach postanawia przywrócić klub „Drakon” Lublin jako członka zwyczajnego PZSzach zwalniając go dodatkowo z opłaty za ponowną rejestrację.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 6 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Kamila Kałużna, Łukasz Turlej, Robert Siekanka.