Uchwała nr 71/07/2022

98

Uchwała nr 71/07/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 25 lipca 2022 r.
w sprawie wniosku o nadanie godności członka honorowego PZSzach GM Bartłomiejowi Macieji

Zarząd PZSzach wyraża zgodę na poddanie pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów wniosku o nadanie godności Członka Honorowego PZSzach GM Bartłomiejowi Macieji.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Kamila Kałużna.