Uchwała nr 69/07/2022

144

Uchwała nr 69/07/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 25 lipca 2022 r.
w sprawie wniosku o nadanie godności członka honorowego PZSzach Witalisowi Sapisowi.

Zarząd PZSzach wyraża zgodę na poddanie pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów wniosku o nadanie godności Członka Honorowego PZSzach kol. Witalisowi Sapisowi.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 7 głosów za, 1 wstrzymujący.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Kamila Kałużna.