Uchwała nr 67/07/2022

94

Uchwała nr 67/07/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 11 lipca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na imprezy z kalendarza centralnego PZSzach na rok 2023

1. Zarząd PZSzach postanowił ogłosić konkurs na imprezy z kalendarza centralnego PZSzach. Zakres konkursu oraz sposoby procedowania określone są w załącznikach do niniejszej uchwały.

Zał. 1 – Ogłoszenie o konkursie ofert 2023

Zał. 2 – Lista imprez i warunki brzegowe

Zał. 3 – Regulamin Komisji ofertowej

Zał. 4 – Kryteria oceny ofert

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 6 głosów za, 1 przeciw.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Kamila Kałużna, Robert Siekanka.