Uchwała nr 66/07/2022

71

Uchwała nr 66/07/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 11 lipca 2022 r.
w sprawie przyjęcia klubu CLKS MAZOVIA (MA)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Klub CLKS MAZOVIA Ciechanów (MA) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 6 głosów za.

Nie głosował: