Uchwała nr 65/07/2022

72

Uchwała nr 65/07/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 11 lipca 2022 r.
w sprawie przyjęcia klubu Król Batory Otwock (MA)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Klub Król Batory Otwock (MA) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 6 głosów za.

Nie głosował: