Uchwała nr 62/06/2022

78

Uchwała nr 62/06/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia klubu Top Chess Biłgoraj (LU)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Klub Top Chess Biłgoraj (LU) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, oddano 9 głosów za.

Nie głosował Krzysztof Góra.