Uchwała nr 61/06/2022

33

Uchwała nr 61/06/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia klubu Montownia Rozrywki (MA)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Klub Montownia Rozrywki (MA) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Paweł Zaskalski.