Uchwała nr 60/06/2022

75

Uchwała nr 60/06/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia klubu Fundacja 64 (WM)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Klub Fundacja 64 z Morąga (WM) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, oddano 9 głosów za.

Nie głosował Krzysztof Góra.