Uchwała nr 59/06/2022

159

Uchwała nr 59/06/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie zwołania zebrania Zarządu PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił zwołać zebranie Zarządu na dzień 2 lipca 2022 w Lublinie.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 6 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Łukasz Turlej, Kamila Kałużna, Robert Siekanka.