Uchwała nr 58/06/2022

90

Uchwała nr 58/06/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie nadania Srebrnej Odznaki Honorowej PZSzach pani Paulinie Pastwie

Zarząd PZSzach postanowił nadać Srebrną Odznakę Honorową PZSzach pani Paulinie Pastwie.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 6 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Łukasz Turlej, Kamila Kałużna, Anna Mrozińska.