Uchwała nr 57/06/2022

63

Uchwała nr 57/06/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie nadania Srebrnej Odznaki Honorowej PZSzach panu Szymonowi Banachowi

Zarząd PZSzach postanowił nadać Srebrną Odznakę Honorową PZSzach panu Szymonowi Banachowi.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków Zarządu, oddano 5 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Łukasz Turlej, Kamila Kałużna, Anna Mrozińska, Robert Siekanka.