Uchwała nr 56/06/2022

76

Uchwała nr 56/06/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie nadania Złotej Odznaki Honorowej PZSzach panu Szymonowi Pieczewskiemu

Zarząd PZSzach postanowił nadać Złotą Odznakę Honorową PZSzach panu Szymonowi Pieczewskiemu.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 6 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Łukasz Turlej, Kamila Kałużna, Anna Mrozińska.