Uchwała nr 55/06/2022

65

Uchwała nr 55/06/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie nadania Złotej Odznaki Honorowej PZSzach panu Maciejowi Cybulskiemu

Zarząd PZSzach postanowił nadać Srebrną Odznakę Honorową PZSzach panu Maciejowi Cybulskiemu.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków Zarządu, oddano 5 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka, Łukasz Turlej, Kamila Kałużna, Anna Mrozińska.