Uchwała nr 54/06/2022

37

Uchwała nr 54/06/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie nadania Srebrnej Odznaki Honorowej PZSzach panu Stanisławowi Augustynowi

Zarząd PZSzach postanowił nadać Srebrną Odznakę Honorową PZSzach panu Stanisławowi Augustynowi.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za.

Nie głosowali: