Uchwała nr 48/05/2022

95

Uchwała nr 48/05/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 maja 2022 r.
w sprawie nadania Złotej Odznaki Honorowej PZSzach pani Katarzynie Krajewskej

Zarząd PZSzach postanowił nadać Złotą Odznakę Honorową PZSzach pani Katarzynie Krajewskej.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.

Nie głosowali: Anna Mrozińska, Krzysztof Góra.