Uchwała nr 47/05/2022

118

Uchwała nr 47/05/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 maja 2022 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego PZSzach za 2021 rok

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć sprawozdanie merytoryczne PZSzach za 2021 rok.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za.

Nie głosowali: Kamila Kałużna, Łukasz Turlej, Krzysztof Góra.