Uchwała nr 46/05/2022

113

Uchwała nr 46/05/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zmiany treści punktu 9.4 w regulaminach drużynowych rozgrywek ligowych na szczeblu centralnym

Zarząd PZSzach postanowił zmienić:

1. Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów Ekstraliga i I Liga

2. Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów II Liga

poprzez nadanie nowej treści w punkcie 9.4 tych regulaminów:

„9.4. W przypadku oddawania walkowera na szachownicach 1 lub 3, rozumianego jako brak zawodnika w zgłoszeniu składu na rundę, zespół zobowiązany jest do oddania walkowera na szachownicach niższych, tj. odpowiednio 2 i 4.”

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 6 głosów za, 1 przeciw

Nie głosowali: Kamila Kałużna, Krzysztof Góra, Robert Siekanka.