58. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina Polanica – Zdrój, 12-21 VIII 2022

4236

58. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina

Polanica-Zdrój, 12-21 sierpnia 2022

ORGANIZATORZY

 • Dolnośląski Związek Szachowy
 • Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy Zdrój
 • Polski Związek Szachowy

GRUPY TURNIEJOWE

 • ARCYMISTRZOWSKI TURNIEJ KOŁOWY (szczegóły w osobnym komunikacie)
 • OPEN A – turniej zawodników z rankingiem FIDE powyżej 2000.
 • OPEN B – turniej zawodników z rankingiem FIDE od 1600 do 2200.
 • OPEN C – turniej seniorów: mężczyźni od 60 lat, kobiety od 50 lat.
 • OPEN D – turniej zawodników z rankingiem FIDE do 2000 lub bez rankingu FIDE.
 • OPEN E – turniej zawodników z rankingiem FIDE do 1600 lub bez rankingu FIDE.
 • OPEN F – turniej dla dzieci do lat 12.
 • OPEN G – dla dzieci do lat 12, do rankingu PZSzach 1250.

Uwaga! Do udziału w turniejach OPEN A i OPEN B organizator nie będzie dopuszczać zawodników z niższym rankingiem, niż próg podany w kryteriach (o spełnieniu kryterium dolnego progu rankingowego decyduje ranking na dzień wpłaty wpisowego). Wyjątkiem może być uzupełnienia listy startowej do parzystości.

SALE GRY

Główną salą gry Festiwalu będzie Teatr Zdrojowy – Polanica-Zdrój ul. Parkowa 2. Pozostałe sale gry oraz podział pomiędzy poszczególne grupy turniejowe podane będą w kolejnych komunikatach.

STRONA FESTIWALU:      www.rubinstein.dzszach.pl

KONTAKTY, ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do 1.08.2022 e-mail: polanica@dzszach.pl
lub online – formularz w serwisach turniejowych na stronie www.rubinstein.dzszach.pl

PRZEPISY TURNIEJOWE

Turnieje OPEN zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Tempo gry:

 • OPEN A, B, C: 90min / 40pos. + 30min + 30s/pos.
 • OPEN D, E, F, G: 90min + 30s/pos.

Wyniki turnieju w grupach A, B, C, D, E, F zostaną zgłoszone do oceny rankingowej FIDE. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach. Zawodnik może się spóźnić na rundę maksymalnie 30 minut. Zawodnik ma prawo skorzystać z maksymalnie dwóch pauz półpunktowych (half-bye) w rundach 1-7.
Należy to zgłosić sędziemu najpóźniej do zakończenia ostatniej partii poprzedniej rundy.
O miejscu zajętym w turniejach OPEN decyduje w kolejności: liczba zdobytych punktów, Buchholz CUT-1, Buchholz, Berger, Progres, bezpośredni pojedynek, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw czarnymi.

NAGRODY

 • OPEN A (ELO >= 2000):                  I miejsce – 5000 PLN
 • OPEN B (ELO 1600-2200):               I miejsce – 3000 PLN
 • OPEN C (seniorzy):                          I miejsce – 1500 PLN
 • OPEN D (ELO <= 2000):                  I miejsce – 2000 PLN
 • OPEN E (ELO <= 1600):                  I miejsce – 1500 PLN
 • OPEN F (do lat 12): nagrody rzeczowe, upominki dla wszystkich startujących
 • OPEN G (do 1250, do 12 lat): nagrody rzeczowe, upominki dla wszystkich startujących

W każdej grupie co najmniej 10% uczestników otrzymuje nagrody.
Pozostałe nagrody podane zostaną przed III rundą Festiwalu.

Nagrody podane w kwotach brutto. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nagrody do 2000 PLN są nieopodatkowane, od pozostałych nagród obowiązuje podatek w wysokości 10%.

WPISOWE

 • OPEN A – 190 PLN
 • OPEN B – 160 PLN
 • OPEN C – 150 PLN, zawodnicy urodzeni w roku 1942 i wcześniej – zwolnieni z wpisowego
 • OPEN D – 160 PLN
 • OPEN E – 150 PLN
 • OPEN F – 130 PLN
 • OPEN G – 80 PLN

Wpisowe zawiera opłaty rankingowe PZSzach i opłaty rejestracyjne FIDE.
Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM i WIM są zwolnieni z wpisowego.  Zawodników z tytułem GM zapraszamy do kontaktu z organizatorem w celu uzgodnienia indywidualnych warunków udziału.
Zawodnicy, którzy występują w 2 grupach turniejowych otrzymują 10% rabatu na wpisowe.
Dla zorganizowanych grup liczących min. 10 zawodników przewidujemy rabat – prosimy o kontakt.

Wpisowe należy wpłacać na konto:
Dolnośląski Związek Szachowy,
nr konta 30 1750 0012 0000 0000 3990 6527 (Bank BNP Paribas).

Termin wpłaty wpisowego –  5.08.2022.

Po tym terminie zawodnicy z nieopłaconym wpisowym zostaną usunięci z list startowych.

Zawodnicy, którzy terminowo opłacili wpisowe oraz fakt ten został odznaczony na liście startowej nie muszą potwierdzać swojej obecności w biurze festiwalu – mogą przybyć bezpośrednio na I rundę swojej grupy.

BIURO FESTIWALU

Biuro Festiwalu będzie czynne w Teatrze Zdrojowym (Polanica-Zdrój ul. Parkowa 2)

 • 12.08.2022 w godz. 16:00 – 20:00;
 • 13.08.2022 w godz. 9:00 – 13:00;
 • 14-21.08.2022 w godz. 11:00 – 17:00.

HARMONOGRAM

Grupy poranne:

 • OPEN D (ELO <= 2000)
 • OPEN E (ELO <= 1700)
 • OPEN F (do lat 12)
 • OPEN G (do lat 12, do 1250)
Grupy popołudniowe:

 • OPEN A (ELO >= 2000),
 • OPEN B (ELO 1600-2200)
 • OPEN C (seniorzy)
 • 12.08.2022, godz. 20:00 – zamknięcie list startowych
 • 13.08.2022, godz. 9:30 – runda I
 • 14.08.2022, godz. 9:30 – runda II
 • 15.08.2022, godz. 9:30 – runda III
 • 16.08.2022, godz. 9:30 – runda IV
 • 17.08.2022, godz. 9:30 – runda V
 • 18.08.2022, godz. 9:30 – runda VI
 • 19.08.2022, godz. 9:30 – runda VII
 • 20.08.2022, godz. 9:30 – runda VIII
 • 21.08.2022, godz. 9:00 – runda IX
 • 21.08.2021, godz. 13:30 – zakończenie
 • 13.08.2022, godz. 12:00 – zamknięcie list startowych
 • 13.08.2022, godz. 15:00 – runda I
 • 14.08.2022, godz. 15:00 – runda II
 • 15.08.2022, godz. 15:00 – runda III
 • 16.08.2022, godz. 15:00 – runda IV
 • 17.08.2022, godz. 15:00 – runda V
 • 18.08.2022, godz. 15:00 – runda VI
 • 19.08.2022, godz. 15:00 – runda VII
 • 20.08.2022, godz. 15:00 – runda VIII
 • 21.08.2022, godz. 14:00 – runda IX
 • 21.08.2021, godz. 19:30 – zakończenie

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Za zdolność do gry odpowiadają zawodnicy lub opiekunowie.
Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny i we własnym zakresie.
Podczas Festiwalu odbywać się będą imprezy towarzyszące – turnieje szachów szybkich i błyskawicznych, imprezy kulturalne i sportowe.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.
Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość DZSzach, PZSzach i FIDE, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.