Uchwała nr 41/04/2022

67

Uchwała nr 41/04/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia KS Sokół Serock (MA)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć KS Sokół Serock (MA)

w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

 W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Anna Mrozińska, Robert Siekanka.