Uchwała nr 40/04/2022

46

Uchwała nr 40/04/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia KS Młode Talenty Jaworzno (SL)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć KS Młode Talenty Jaworzno (SL)

w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

 W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 6 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Kamila Kałużna, Anna Mrozińska, Robert Siekanka.