Uchwała nr 39/04/2022

245

Uchwała nr 39/04/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia Fundacji „Warsaw Chess Institute” (MA)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Fundację „Warsaw Chess Institute” (MA)

w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

 W głosowaniu udział wzięło 5 członków Zarządu, 5 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Artur Jakubiec, Łukasz Turlej, Anna Mrozińska, Robert Siekanka.