Uchwała nr 38/04/2022

90

Uchwała nr 38/04/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie nadania uprawnień instruktorskich PZSzach GM Maciejowi Klekowskiemu

Zarząd PZSzach postanowił nadać stopień instruktora szachowego PZSzach GM Maciejowi Klekowskiemu.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za.

Nie głosowali: Kamila Kałużna, Krzysztof Góra, Robert Siekanka.