Uchwała nr 37/04/2022

109

Uchwała nr 37/04/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu powołań do reprezentacji narodowych osób niewidomych i słabowidzących oraz niepełnosprawnych ruchowo

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Regulamin powołań do reprezentacji narodowych osób niewidomych i słabowidzących oraz niepełnosprawnych ruchowo.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 6 głosów za.

Nie głosowali: