Uchwała nr 36/04/2022

80

Uchwała nr 36/04/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie nadania srebrnych odznak honorowych PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił nadać Srebrną Odznakę Honorową PZSzach

Lidii Krzyżanowskiej-Żądło, Robertowi Barańskiemu i Andrzejowi Leśniakowi.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 6 głosów za.

Nie głosowali: Kamila Kałużna, Krzysztof Góra, Robert Siekanka, Artur Jakubiec