Uchwała nr 33/04/2022

116

Uchwała nr 33/04/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie nadania złotej odznaki honorowej PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił nadać Złotą Odznakę Honorową p. Kamili Marii Klimaszewskiej.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.

Nie głosowali: Łukasz Turlej, Krzysztof Góra.