Uchwała nr 30/04/2022

96

Uchwała nr 30/04/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 05 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia Fundacji „Szachy w szkołach” (MA)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Fundację „Szachy w szkołach” (MA)

w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

 W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Kamila Kałużna.